Nedra Sandby bygata 7
Denna bostad är såld
Jordbruksfastighet med aktivt jordbruk. 23 ha åkermark i nära anslutning till gårdscentrat. 17 ha betesmark för betesdriften. Sjöbod med tillhörande kås/ båtlänning. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader (Djurstall, maskinhall och vagnsskjul) är i gott och underhållet skick. Till fastigheten hör även tre mindre fastigheter bebyggda med ett respektive småhus på varje fastighet som idag är uthyrda med en årlig hyresintäkt om 216 000 kr. Egen väderkvarn.

Ansvarig mäklare

Rolf Svensson
0455-412 00
0708-14 12 01
hk@lantgardar.nu
Följ oss på Facebook