Ramdala BLEKINGE SVERIGES TRÄDGÅRD
Denna bostad är såld
Vackert belägen gård på Ramdalaslätten. 46 ha varav åker 18,1 ha och skog 23,9 ha. Mangårdsbyggnad om 170 kvm. Ekonomibyggnader. Jakträtt. Fiske.

Ansvarig mäklare

Rolf Svensson
0455-412 00
0708-14 12 01
hk@lantgardar.nu
Följ oss på Facebook