Tjugosjö 1:35
Denna bostad är såld
Lövskogsskifte med tillhörande betesmark och bra jaktmark. Höga naturvärden, fantastiska stenmurar och angränsande mot Västersjön i byn Tjugosjö.

Skiftet utgör del av stamfastigheten Lessebo Tjugosjö 1:35 och säljs endast via avtal om fastighetsreglering där köparen genom fastighetsreglering överför skiftet till en av köparen befintligt ägd fastighet i närområdet.

Ansvarig mäklare

Rolf Svensson
0455-412 00
0708-14 12 01
hk@lantgardar.nu
Följ oss på Facebook