Karlskrona Älmteryd Skogsskifte BLEKINGE SVERIGES TRÄDGÅRD
Areal 48 ha Pris 6 850 000 kr
Beställ
prospekt
Grandominerad fastighet med stor andel gallringsskog med hög löpande tillväxt. 44 hektar skogsmark med ett virkesförråd om 7 767 m3sk enligt ny skogsbruksplan varav ca 90 % är gran. En bra skogsbilväg som går genom hela fastigheten. Fastigheten är obebyggd och jakten följer fastigheten vid tillträde.

Ansvarig mäklare

Rolf Svensson
0455-412 00
0708-14 12 01
hk@lantgardar.nu
Följ oss på Facebook

Beställ prospekt

* obligatoriskt att fylla i

Granskog
Äldre granskog
Jakt
Granskog
Vatten
Granskog i sluttning
Produktiv granskog
Bäck
Jakträtt
Granmark
traktorväg
Gallringsskog
Produktionsskog
Genomfartsväg
Viltvård
Skogsgöl
Granskog
Tillväxt
Egen strand
Skogsgöl
Bra skogsväg